UBND xã
THÔNG BÁO Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LÊ LỢI

     Số: 03 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lê Lợi, ngày 27 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường công tác phòng,

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

             

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 26/3/2020; Công văn số 182/UBND-VP ngày 27/3/2020 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Để triển khai các giải pháp cấp bách thời kỳ cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã, Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

1. Các tổ chức chính trị - xã hội; Tổ chức xã hội; Cấp ủy cơ sở thôn, Trưởng các thôn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trong hệ thống chính trị, tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống truyền thanh của xã và thôn; tổ chức tuyên truyền lưu động rộng khắp trên địa bàn của từng thôn, cụm dân cư về công tác phòng, chống dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các khuyến cáo của ngành y tế, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

3. Từ 0h00 ngày 28/3/2020 Đảng ủy, HĐND, UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cấp ủy các thôn và các tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người ở cùng một địa điểm trong cùng thời gian. Không tụ tập từ 10 người trở lên bên ngoài phạm vi công sở, trường học, trạm y tế; yêu cầu thực hiện nghiêm khuyến cáo về giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Tăng cường các giải pháp họp trực tuyến để chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc

4. Ủy ban nhân dân xã Đề nghị Ủy ban MTTQ xã, Trưởng các ngành đoàn thể phối hợp với cấp uỷ cơ sở thôn chỉ đạo ban công tác mặt trận thôn, công an viên, các phân chi đoàn thể, nhân viên y tế thôn...thường xuyên kiểm soát mọi công dân ra, vào thôn, khu dân cư, biến động nhân khẩu trên địa bàn, nắm chắc các đối tượng ở địa phương khác đến địa bàn tạm trú, thuê nhà ở, thuê nhà nghỉ....; giám sát y tế; cập nhật thông tin vào tờ khai y tế tất cả các nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện thông báo về UBND, Trạm y tế những trường hợp từ nước ngoài về; bệnh nhân và người thân có liên quan đến trường hợp bệnh viện Bạch Mai từ ngày 07/3/2020 đến nay và các trường hợp phát sinh khác.

5. Tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân tạm thời không tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí và dịch vụ khác như: biểu diễn nghệ thuật, karaoke, mát- xa, vũ trường, quán bar, club, cơ sở vui chơi và giải trí, cơ sở thể dục thể thao, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu... (trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động)  đến khi có thông báo mới.

Đối với Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác như ăn uống, giải khát..... bắt đầu từ 00 giờ ngày 28/3/2020 UBND xã yêu cầu các chủ cửa hàng (cơ sở) kinh doanh tạm ngừng hoạt động, không phục vụ và từ chối khánh hàng khi có nhu cầu, khi được phép kinh doanh trở lại sẽ có thông báo sau. Đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các cơ sở lưu trú phải thực hiện việc khai báo sức khoẻ cho khách theo đúng quy định về phòng, chống dịch, ghi chép đầy đủ thông tin của du khách (họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ) và thông báo cho cơ quan kiểm soát tạm trú theo quy định. Bố trí chỗ ngồi, chỗ nghỉ đảm bảo thông thoáng, khoảng cách giữa 2 người đảm bảo từ 2m trở lên, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với khu vực chợ Anh – Chuối đề nghị các tiểu thương và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

6. Đối với việc cưới: vận động 100% các cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao dộng, nhân dân có gia đình, người thân có dự định tổ chức đám cưới, tiệc cưới thì tạm thời hoãn, lùi thời gian tổ chức đám cưới, tiệc cưới trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Uỷ ban nhân dân xã đề nghị các thôn thành lập các tổ công tác với thành phần lòng cốt là Ban công tác mặt trận thôn có trách nhiệm vận động đến từng hộ gia đình tạm dừng tổ chức tiệc cưới cho đến khi hết dịch bệnh Covid-19. Trong trường hợp không thể dừng thì chỉ tổ chức đám cưới trong nội bộ gia đình gọn nhẹ và phải có các biện pháp phòng chống dịch như dùng khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn,...

7. Đối với việc tang: Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu các thôn thực hiện nắm bắt tình hình, kịp thời chia buồn, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình, đồng thời vận động các gia đình có đám tang, đám giỗ thực hiện thu hẹp quy mô tổ chức, hạn chế tụ tập đông người (số lượng tập trung không quá 20 người cùng một thời điểm), nghi lễ nhanh gọn. Giao Trạm y tế xã cử nhân viên y tế tới hướng dẫn gia đình thực hiện tốt công tác phòng dịch.

8. Trạm Y tế xã: Tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại cơ sở y tế, cách ly tại hộ gia đình, tăng cường các biện pháp bảo vệ đội ngũ cán bộ y tế.

9. Các tổ chức tôn giáo, các cơ sở thờ tự không tổ chức các hoạt động tập trung đông người (không quá 20 người); dừng tổ chức các hội nghị, lễ hội, nghi lễ tôn giáo như: Lễ Phục sinh trong Công giáo, Lễ Phật đản trong Phật giáo…; không đón tiếp các chức sắc đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, các địa phương có dịch cho đến khi dịch bệnh được ngăn chặn, đẩy lùi; có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh ở địa phương và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

10. Giao cho Công an xã căn cứ chức năng nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như: không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly, không thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch, nhất là các chủ nhà hàng (cơ sở) kinh doanh không chấp hành nghiêm theo thông báo này. Trường hợp cố tình không chấp hành nếu thấy cần thiết phải xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật; thông tin rộng rãi, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thời điểm từ ngày 28/3/2020 đến ngày 15/4/2020 là thời điểm cao điểm diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên diện rộng, nguy cơ lây nhiễm cao, Chủ tịch UBND xã đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội; Ban quân sự, Công an xã; cấp ủy các thôn và các tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện.

Vì sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và toàn xã hội UBND xã đề nghị cơ sở kinh doanh dịch vụ cùng toàn thể nhân dân địa phương đoàn kết, đồng sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn chung tay cùng Đảng và Nhà nước góp phần phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn xã.

 

Nơi nhận:

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 ;

- Lưu.

 

CHỦ TỊCH

 

Phạm Hữu Lợi

 

 

 


 
Các bài liên quan
Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè (26/03/2020)
Lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã Lê Lợi (27/02/2020)
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 (31/12/2019)
Công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 (17/11/2019)
Xã Lê Lợi đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. (09/11/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Gia Lộc
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay9 
 Hôm qua25
 Tuần này64 
 Tất cả191829 
IP: 18.208.126.232